Giáo viên

Mr Niki
Giáo viên tiếng anh, UK

Xin chào, tên tôi là Niki.
Tôi là một giáo viên vui tính và tận tâm, rất thích làm việc với học viên. Tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao trong lớp học và lôi cuốn học viên của mình học tập chăm chỉ.


Chưa có thảo luận.

Để lại lời nhắn

Reset all fields