Cấu trúc bài thi Cambridge Starters

Chứng chỉ Starters Chứng Starters là bài thi đầu tiên trong bộ ba bài thi của chương trình  Young Learners (YLE) dành cho trẻ em. Các bài kiểm tra Cambridge English: Young Learners giới thiệu đến các em những bài nói và viết tiếng Anh hàng ngày và là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. Các bài kiểm tra được.