Danh sách các phòng học

London

Phòng học dành cho lưa tuổi mầm non

Trung tâm Anh ngữ Popodoo Larva có những tiện ích gì phục vụ cho việc học tập? Đã bao giờ bạn tìm hiểu chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng nhau dạo một vòng quanh Trung tâm xem có gì hấp dẫn không? Và nếu có, các bạn hãy ghé đến để trao dồi vốn tiếng Anh của mình ngày một giỏi hơn nhé!  Sức chứa: từ 15 đến 30 chỗ..

Chi tiết

Paris

Phòng học dành cho lưa tuổi mầm non

Trung tâm Anh ngữ Popodoo Larva có những tiện ích gì phục vụ cho việc học tập? Đã bao giờ bạn tìm hiểu chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng nhau dạo một vòng quanh Trung tâm xem có gì hấp dẫn không? Và nếu có, các bạn hãy ghé đến để trao dồi vốn tiếng Anh của mình ngày một giỏi hơn nhé!  Sức chứa: từ 15 đến 20 chỗ..

Chi tiết

New York

Phòng học dành cho lứa tuổi thiếu niên

Trung tâm Anh ngữ Popodoo Larva có những tiện ích gì phục vụ cho việc học tập? Đã bao giờ bạn tìm hiểu chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng nhau dạo một vòng quanh Trung tâm xem có gì hấp dẫn không? Và nếu có, các bạn hãy ghé đến để trao dồi vốn tiếng Anh của mình ngày một giỏi hơn nhé!  Sức chứa: từ 10 đến 15 chỗ..

Chi tiết

Tokyo

Phòng học dành cho lứa tuổi thiếu niên

Trung tâm Anh ngữ Popodoo Larva có những tiện ích gì phục vụ cho việc học tập? Đã bao giờ bạn tìm hiểu chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng nhau dạo một vòng quanh Trung tâm xem có gì hấp dẫn không? Và nếu có, các bạn hãy ghé đến để trao dồi vốn tiếng Anh của mình ngày một giỏi hơn nhé!  Sức chứa: từ 15 đến 25 chỗ..

Chi tiết