Our Teachers

Michael Field

Xin chào! Tôi là Michael Field. Tôi bắt đầu dạy tiếng ...

Xem thêm

Mrs. Alice

Xin chào. Tôi là Alice. Tôi hiện đang dạy chương ...

Xem thêm

Mr. Cariem Bitsios
Giáo viên tiếng anh, UK

Xin chào. Tôi tên là Cariem Bitsios. Tôi dạy tiếng Anh ...

Xem thêm

Ms Helen

Xin chào. Tôi là Helen. Tôi hiện đang dạy chương trình ...

Xem thêm

Mr Niki
Giáo viên tiếng anh, UK

Xin chào, tên tôi là Niki. Tôi là một giáo ...

Xem thêm

Mr. Jake Murray
Giáo viên tiếng anh, UK

Xin chào. Tôi tên là Jake Murray. Tôi dạy tiếng Anh ...

Xem thêm

Ms Anna
Giáo viên tiếng anh, VN

Tôi hiện đang dạy chương trình tiếng Anh dành cho ...

Xem thêm

Ms Vic
Giáo viên tiếng anh, VN

Xin chào! Tôi là Vic. Tôi dạy tiếng Anh từ ...

Xem thêm