Một số câu Thành ngữ tiếng Anh hay

Một số câu Thành ngữ tiếng Anh hay

Từ xưa đến nay, Thành ngữ tiếng Việt như một kho tằng trí thức mà ông cha ta để lại cho đời sau, Thành ngữ tiếng Việt thì ai cũng đã ít nhất một lần đọc qua. Nhưng Thành ngữ tiếng Anh thì sao? Chắc hẳn trong mỗi chúng ta có người sẽ biết một câu hoặc có người sẽ không biết câu nào, Với lối sống hiện đại và.