PoPoDoo Larva An Khánh thông báo nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2019

PoPoDoo Larva An Khánh thông báo nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2019

THÔNG BÁO V/v: Nghỉ Lễ 30/04 – 01/05/2019 –––––––––o0o––––––––––– Trung tâm Anh Ngữ PoPoDoo Larva An Khánh xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý phụ huynh và học sinh về lịch nghỉ Lễ 30/04 – 01/05/2019 như sau: * Nghỉ học 05 ngày: Từ thứ 7, ngày 27/04/2019 đến hết thứ 4 , ngày 01/05/2019 * Thứ 5, ngày 02/05/2019 học sinh đi học bình thường. Vậy Trung.