Thông báo tuyển dụng tháng 05/2017

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2017

Đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển thương hiệu, Popodoo tại An Khánh thông báo tuyển dụng các ứng viên có khả năng thật sự với yêu cầu sau đây: CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: I. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 1.1. Số lượng cần tuyển: 02 1.2. Mô tả công việc: – Làm việc tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội – Trực tiếp tham gia giảng dạy.