Phụ huynh nói gì về Popodoo?

Khánh Lê đi học từ lúc con chưa được 3 tuổi. Sáng nào ngủ dậy con cũng hô khẩu hiệu Popodoo rồi mới chịu đi học mẫu giáo. Còn tối trước khi đi ngủ con thường ngồi đếm thẻ Popodoo đã được tặng rồi mới chịu ngủ. Sáng chủ nhật Khánh Lê ngủ dậy là đòi đi học Popodoo luôn nên mẹ toàn phải mang đồ ăn sáng đến cho con ăn Trung tâm. Sau một thời gian học Popodoo, cô giáo mầm mon của Khánh Lê cũng nhận xét con nhanh nhẹn và bạo dạn, tự tin hơn.


— Lê Hải