Thông báo tuyển dụng tháng 11/2016

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2016

Đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển thương hiệu, Popodoo La Phù thông báo tuyển dụng các ứng viên có khả năng thật sự với yêu cầu sau đây: CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: I. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 1.1. Số lượng cần tuyển: 03 1.2. Mô tả công việc: – Làm việc tại Popodoo La Phù (gần Thiên Đường Bảo Sơn) – Trực tiếp tham gia giảng.