Bài kiểm tra ngày 17/08 của bạn Sindy và Talina

Bài kiểm tra ngày 17/08 của bạn Sindy và Talina

Sindy, Talina test tiếng anh tại trung tâm popodoo La Phù ngày 17/08/2016. Sindy, Talina 6 tuổi học tiếng anh tại trung tâm Popodoo La Phù Hoài Đức Hà Nội.

Bài kiểm tra lần 1 của bạn Anie lớp P5

Bài kiểm tra lần 1 của bạn Anie lớp P5

Anie test tiếng anh tại trung tâm popodoo La Phù ngày 29/07/2016. Anie 6 tuổi học tiếng anh tại trung tâm Popodoo La Phù Hoài Đức Hà Nội.